piatok 28. októbra 2016

Tlmočenie. Dalajláma v Bratislave

Sila! Veľký a silný zážitok! J
Nie každému sa podarí stráviť s dalajlámom 2 hodinky.
Sedieť vedľa neho, počúvať jeho myšlienky a snažiť sa ich pretlmočiť približne 4500 ľuďom vo veľkej sále. J
V nedeľu 16.10.2016 som mal tú možnosť a česť.

Príprava nám zabrala niekoľko večerov a voľných chvíľ počas víkendov.
Nemôžete predsa vystúpiť pred veľké publikum nepripravení!
Najmä nie, ak máte stretnúť jedného z najväčších duchovných vodcov súčasnosti.
Laureáta Nobelovej ceny za mier a nositeľa takmer 800-ročnej jedinečnej kultúrnej tradície tibetského budhizmu. A jedného z najobľúbenejších ľudí našej planéty.

Ako známa a významná osobnosť je dalajláma takmer neustále obklopený viacerými telesnými strážcami a policajtmi v civile.
Preto je pre bežných občanov ťažké priblížiť sa k nemu. Ako na mňa pôsobil z bezprostrednej blízkosti? 
Ako spontánny muž, ktorý hovorí to, čo si myslí a podľa toho aj koná. Na prednášku v Bratislave sa podľa mňa osobitne nepripravoval. Hovoril myšlienky, ktorým verí od mladosti a pomerne často ich opakuje a podrobne vysvetľuje.

Jeho systém viery v ľudské dobro je prepracovaný do podrobností.
Úprimne verí v hľadanie ľudského šťastia v našom vnútri. V potrebnú snahu hľadať súcit, šťastie, radosť a spokojnosť za každých okolností a v každom veku v nás samých, v našej psychike, v našich postojoch a následne v našom správaní.

Jeho Citát č. 1: „Rozhodnite sa byť optimistický. Je to lepší pocit“

Rád si preto z ľudí aj dobromyseľne uťahuje, aby ich vytiahol z kolotoča každodenných starostí a rozosmial. J
Aby ich prebudil pre ich radosť a bohatstvo, ktoré nás počas nášho života obklopuje. Teda ak si nájdeme chvíľku čas a trochu sa snažíme vidieť ich. Ak sami seba úplne nepridlávime ťarchou našich skutočných aj domnelých povinností: zarábať na väčší byt, dom, auto, chatu, hypotéku, lepšie štúdium našich detí, uhovieť partnerom, deťom, zákazníkom, susedom atď. ....... doplňte si prosím ďalej podľa Vášho uváženia. J J

Táto jeho snaha sa prejavuje aj drobnosťami, napríklad dobromyseľným pichnutím prstom do rebier Komisára pre ľudské práva Rady Európy, aby ho a jeho publikum rozosmial. (ak si to želáte vidieť, pozrite si prosím približne 17. minútu a 30. sekundu tohto videa: J  https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2016-09-15-1/en

V mojom prípade (aj keď na videu horšie viditeľné) to bolo priateľské ťuknutie si hlavami v štýle baran-baran-buc.
Dalajláma mi predtým povedal, že mu je sympatická moja holá hlava podobná tej jeho a požiadal ma aby sme takto dali hlavy dokopy J:
Je to 2. hodina, 25. minúta a približne 8. sekunda nášho spoločného videa: https://www.youtube.com/watch?v=0Xp_1qhU_Pk

Ako je možné, že dnes 81 ročný dalajláma sa dokáže úprimne a hlboko smiať a tešiť zo života?
Veď na sebe nesie bremeno morálnej autority pre milióny súčasných budhistov. Alebo ho už odložil? A jeho domovinu obsadili Číňania. (Samozrejme tiež aj v dobrom úmysle, s cieľom budovať lepšiu a spravodlivejšou spoločnosť! Ako naše krajiny v minulosti Sovieti.) No ich súčasná politika v Tibete býva dnes označovaná aj ako „kultúrna genocída“. A na webe ľahko nájdete fotky mladých Tibeťanov, ktorí sa na protest rozhodli upáliť sa za živa!

Dalajláma napriek tomu presadzuje milujúcu láskavosť a súcit k všetkým cítiacim bytostiam (sem samozrejme patria aj zvieratá).

Sú to základné piliere jeho viery, spôsobu ako vnímať a formovať svet okolo seba, aby sa nám v ňom žilo ľahšie a lepšie.
Podarilo sa mu odložiť bremeno vecí, ktoré nedokážeme zmeniť. Urobil tak, aby sa mohol viac venovať veciam, ktoré láskou a dobrotou zmeniť dokáže. 

Je to zároveň preto, aby sám seba nenakazil negatívnymi emóciami, ktoré by mu brali radosť zo života a zabránili mu tak rozdávať radosť ďalej.

Mne je ďalej sympatické:
Dalajláma považuje náboženstvo za sekundárne, nadradené túžbe všetkých bytostí hľadať šťastie, pokoj, lásku a mier pre seba a svojich najbližších.
Náboženstvo je cesta, po ktorej sa ľudia vydávajú, aby našli tieto ciele, alebo sa k nim aspoň priblížili.
A ľudia sa vydávajú za týmito cieľmi rôznymi cestami.
Na základnej, ľudskej úrovni však na náboženstve, etnickom pôvode, kultúre a jazyku nezáleží. 

On sám o tom hovorí v Citáte č. 2:
„Všetci totiž zdielame základné potreby ako sú jedlo, strecha nad hlavou, bezpečie a láska. Túžime po šťastí a snažíme sa vyhnúť utrpeniu. Každý z nás má svoje nádeje, strachy, obavy a sny. Každý z nás zažíva bolesť, keď utrpíme stratu a radosť, keď dosiahneme o čo sme sa snažili.“

Zároveň náboženskú vieru vystavuje potrebe preskúmania ľudským rozumom a síce prostredníctvom vedeckého bádania.
Citát č. 3: „Ak by vedecké analýzy mali dôsledne preukázať, že niektoré tvrdenia Budhizmu sú nepravdivé, potom musíme prijať zistenia vedy a upustiť od týchto tvrdení“.

Nepripomína Vám to trochu cestu, po ktorej sa vydalo aj kresťanstvo? Od viery, že Zem je stredom vesmíru a inkvizície upaľujúcej kacírov po súčasnú akceptáciu mnohých vedeckých poznatkov?
Budhizmus sa snaží dosiahnuť mier, pokoj a raj už tu na zemi.
Ako na to?
Podľa dalajlámu k tomu Tibeťanov vedie prastará Nálandská tradícia.
Že ste o nej nepočuli? Pred s stretnutím s Jeho Svätosťou ani ja J
Nalanda je prastarý kláštor (dnes prístupný z vykopávok archeológov), kolíska tibetského budhizmu, ktorý fungoval v severozápadnej Indii (dnes štát Bihár) približne od 5. storočia nášho letopočtu až do jeho vyplienenia mogulmi koncom 11. storočia. Viac o ňom sa dočítate tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Nalanda
Sám štrnásty dalajláma (náš súčasník) o ňom hovorí (Citát č. 4) : „Starí majstri (kláštora) Nalanda boli veľkými filozofmi kladúcimi veľký dôraz na rozum, experiment a odôvodnenie“  

Celou budhistickou tradíciou sa tiež prelína výzva konať. Konať dobro.
Ak nemôžeš alebo nevieš slúžiť iným, potom aspoň neškoď.
Líši sa niečím tento základný koncept od naše vlastnej, kresťanskej tradície? (Miluj blížneho svojho rovnako ako seba samého)
Myslím, že ani veľmi nie.

Dalajláma vidí tento základný koncept ako snahu o dobročinnosť, súcit a lásku k blížnemu.
Nestačí však iba modliť sa. Treba aj konať.
Cítite sa príliš malí a slabí na to, aby ste mohli niečo vo svete zmeniť?
Aj tu má pre Vás dalajláma vtipnú odpoveď (Citát č. 5):
„Ak sa cítite príliš malý na to, aby ste niečo dokázali zmeniť, skúste späť v miestnosti s komárom“

Ako však konať?
Dalajláma o tom hovorí „Buďte milí, kedykoľvek je to možné. Je to vždy možné“ (Citát č. 6)
Aj kresťanstvo tu má pre nás návod veľmi podobný budhizmu:
„Radosť rozdávaním rastie“ je výrok pripisovaný matke Tereze.
A tu jeho ďalšia tibetská, budhistická obdoba z úst dalajlámu (Citát č. 7): 
„Tisíc sviečok možno zapáliť od jedinej sviečky a jej život sa tým neskráti. Šťastie sa nikdy nezmenšuje jeho zdieľaním“

Želám Vám krásne dni plné milujúcej láskavosti (loving kindness) a súcitu k všetkým cítiacim bytostiam (compassion towards all sentinient beings). J

Iba tak sa vyhnete emóciám rušiacim Váš vnútorný pokoj a šťastie (afflictive emotions)

Prepáčte, ešte dôležitá poznámka na záver:

Ďakujem srdečne Suzanne a Csabovi Kissovcom, ktorí stretnutie s Dalajlámom zorganizovali a vybrali si ma za jeho tlmočníka. Patrí im aj moja veľká vďaka za ich dlhoročnú prácu – šírenie kultúry a myšlienok občianskej spoločnosti všade tam, kam ich vplyv dosiahne. To, čo za roky svojej práce dosiahli, nájdete tu: http://www.athomegallery.org/

Váš Juro
sobota 21. februára 2015Nedá mi už nenapísať jeden spoločensko-politický.
Vlastne to asi nebude ani politický, ale etický. A nakoniec si ani nie som istý, či je to vtip alebo vážna, či smutná vec.
No pôvodne mi ho môj strýko Cyril (už je to takmer 30 rokov, čo si ho Boh alebo príroda vzali späť ku sebe) rozprával ako vtip.
Ide cigáň s vrecom na pleci a zastaví ho policajt.
„Cigáň, čo to máš v tom vreci?“
„Jáááj, to pan policajt, no to ta ja tam mám, oné - vrany!“
„Ukáž cigáň, pozrieme sa. Ale veď to sú sliepky!!“
„Jáááj, pan policajt, na ta to ja potom ne-scemm!!!“

A nedávno známy slovenský gadžo, nazvime ho povedzme nemecký rybár, povolaním je to doktor, dostal igelitku s husami. Ako pozornosť sa jeho dobre uvedenú prácu, ktorá nakoniec nedopadla dobre.
Následne ho obvinili, že v igelitke bolo aj 3000 €. Náš slávny gadžo sa najprv oprávnene rozčúlil. On a vziať úplatok! To predsa nikdy! Potom sa zrejme poradil s právnikom alebo ešte porozmýšľal.
A o pár dní pod nátlakom (svedkov bolo viac) doznal, že v igelitke bolo aj tých 3000 €. No on o tom vôbec nevedel a rozhodne ich „nesce“!
Podobnosť týchto dvoch príbehov je zaiste čisto náhodná. Odohrali sa síce v tej istej krajinke, alebo v celkom inom čase.
A dnes predsa žijeme už v celkom inej, oveľa kultivovanejšej a slobodnej dobe. A určite nemožno porovnávať jednoduchého cigáňa s jedným z najslávnejších slovenských lekárov.
Len mi trochu ešte vŕta v hlave, prečo ten cigáň vedel správne odpovedať hneď.
A prečo ten vysoko vzdelaný, skúsený a múdry gadžo potreboval týždeň na rozmyslenie.
No možno je to u našom porozumení samým sebe.
Nenechajte sa tým však prosím vyrušovať od Vašej tvorivej práce a láskyplných rodín.
Keďže vytvárame porozumenie každodenne, snažili sme sa porozumieť aj v tomto prípade.
Zatiaľ však ani my plne nechápeme, aký veľký potenciál sa v nás a v našich spoluobčanoch skrýva.
S úctou (a so svojimi pochybnosťami)
Váš Juro

streda 12. novembra 2014Milí priatelia našich blogov,
dnes začneme tým na prvý pohľad tým ľahším – výberom prekladateľa:
Stalo sa Vám už, že ste dostali preklad, ktorý ste museli prerábať? Tu by som dnes nováčikom v objednávaní prekladov krátko poradil, ako sa nepopáliť hneď na prvý krát.
A starí ostrieľaní borci? Tí tu tiež dúfam nájdu zopár užitočných rád.
Možno sa Vám niektoré budú zdať triviálne, neverili by ste však, koľkých z nás spontánne ani nepadne, aby sme sa trochu poistili voči svojej hroziacej katastrofe.
1)      Ak to nie je úplne nevyhnutné, nezadávajte preklad z večera na ráno. Viete ako to býva a nielen u prekladateľov. Idete domov unavený(á) z práce a tešíte sa už na zaslúžený oddych, večeru a pohodlie domova. Vtom Vám zavolajú, že do rána treba spraviť ešte 5 strán prekladu. Iste uznáte, že toto rozhodne nie je návod na kvalitný preklad. (kto bude ráno po Vás napríklad robiť korektúru a kontrolné čítanie predpísané normou? Žeby pán Nikto? :-)).

2)      Pozor! Ak je to len trochu možné, žiadajte prosím od prekladateľa, aby Vám preklad dodal aspoň  deň alebo dva pre termínom, keď ho máte odovzdať Vy. Vyhnete sa tak možno aj väčším problémom než len zvraštené obočie Vášho šéfa :-). Vytvorí Vám to trochu času na záchranný manéver, ak Váš prekladateľ zlyhá v termíne dodania alebo v kvalite jeho práce. A Vy nebudete vyzerať ako úplné nemehlo, ktoré ani ten preklad nevie zabezpečiť načas.

3)      Určite Vám už napadlo, že Váš prekladateľ (nech je akokoľvek dobrý), nepracuje vo Vašej firme už vyše 10 rokov ako Vy. Väčšinou teda nepozná Vaše výrobné procesy, interné administratívne postupy, používané materiály ani služby a už vôbec nie Vašu špecifickú a nebodaj ešte slangovú terminológiu! (napríklad typu „accident rider“ v poisťovníctve). Preto je priam nevyhnutné dohodnúť si vopred aspoň základné slovíčka a slovné spojenia, ktoré sa musia prekladať iba takto a basta! Prekladateľa - precízneho a pedantného a taký musí byť každý poriadny prekladateľ - určite nezaťaží, ak Vám do Excelu zapíše pár výrazov a slovných spojení. A vy mu potom ich preklad odobríte, alebo opravíte.

4)      Je Váš dokument rozsiahly, bude publikovaný vo väčšom náklade alebo je určený odbornému publiku? V takýchto prípadoch priebežne kontrolujte terminológiu a postupu prác v primeraných časových intervaloch. Dohodnite si prosím s prekladateľom osobné stretnutie a vykonajte spoločnú korektúru textu. Alebo mu zašlite skorigovaný text mailom. Vypracujte spolu záväzný terminologický slovníček (napríklad v Exceli), kde napevno zadefinujte Vaše odborné výrazy. Spolupráca na terminológii sa vypláca! Milí farmaceuti, biológovia a lekári, však je dobre rozlišovať medzi tkanivom a pletivom? Pracovníkom v jadrovej elektrárni iste záleží na správnom preklade napríklad kyseliny šťaveľovej a právnici iste dobre poradia ako prekladať „tort law“.
Ak kde je tu miesto pre firmu zvanú prekladateľská agentúra? Nuž za prvé, chlapci a dievčatá v takýchto firmách väčšinou už veľmi dobre „znají své lidi“. Takže u nich (zhruba v 95-100% prípadov) nedostanete preklad od niekoho, kto danú tému prekladal prvý raz v živote. Alebo dokonca prekladal vôbec prvý raz v živote. Prípadne preklad nechal cez noc urobiť kamarátovi, , lebo on sám v ten deň nestíhal!
Prosím však pozor, aby neprišlo k omylu! Ani jeden z prekladateľov to s Vami nemyslí zle! Je silne motivovaný preložiť denne čo najviac a v čo najlepšej kvalite.
No viete ako to chodí. Práce býva občas hojne a potom zase málo. Preto si my prekladatelia občas vezmeme na seba viac než je norma a potiahneme ja cez noc.
No a keď sme už pekne namotivovaní potiahnuť našu 12-tku až 14-tku, začne sa nám občas nedariť.
Poznáte to – začnete ráno s chuťou prekladať, no potom 2-3-krát zvoní telefón. Keď sa telefonistov zbavíte, príde sused zhora prediskutovať problémy v dome. Potom SMS od manžela (manželky), že deti dnes vyzdvihnete zo školy Vy. Keď ste zase naplno v práci, na ulici hodinku hučí alarm. Hneď po jeho vypnutí príde poštový kuriér s balíkom. A keď si myslíte, že toho bolo dosť, vyhodí Vám niektorý spotrebič ističe. Toľko teda k výhodám práce z domu – často nazývanej honosne aj „na voľnej nohe“, (za posledný rok-dva čoraz častejšie aj pod rúškom malej „s.r.o“ - kvôli trochu výhodnejším daniam a odvodom).
Samozrejme, čo sa nestihne cez deň, to sa doháňa v noci. No o tretej nad ránom býva človek už taký unavený, že zákazníkovi náhodou pošle rozpracovanú verziu prekladu namiesto konečnej. (aj moja vlastná skúsenosť).
Preto teraz zhrnutie:
1)      Prísny zákaz prekladov z večera na ráno!
2)      Prekladateľ vždy dostáva termín dodania prekladu o 1-5 pracovných dni kratší než je Váš termín jeho odovzdania. (podľa veľkosti prekladu)
3)      Vy zadefinujete vopred, ako sa špecifické výrazy Vašej branže budú prekladať.
4)      Vaša pravidelná terminologická kontrola väčších prekladov bude nevyhnutná!
5)      Vytvorenie spoločného slovníčka je veľká pomoc pre obe strany – prekladateľa aj zadávateľa prekladu.
A čo v prípade, keď Vám z  vedenia poslali 50-stranový materiál na preklad do štyroch jazykov?
Má byť hotový ešte tento týždeň, no Vás ešte čaká asi 20 ďalších súrnych úloh, služobná cesta a zároveň už meškáte so štatistikou predaja, čo mala byť hotová už včera.
Tu Vám asi nepomôže dobre mienená rada našej prekladateľa, že si máte  vybrať prekladateľa z ich Asociácie. Lebo na ich zháňanie, oslovovanie, výber a už nemáte čas.
Takže nezostáva nič iné, len skúsiť prekladateľskú agentúru.
Ale tu už je zase iná téma. A tej sa budeme venovať v našom ďalšom blogu.
A potom nás zase čaká správny výber tlmočníka.
Sledujte nás preto prosím naďalej pozorne! J
So srdečným pozdravom Váš
Juro